Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie ostrova

Samos byl od pradávných dob mostem mezi Řeckem a Východem. První známky osídlení pocházejí ze 3. tisíciletí př.n.l. Řekové přišli na ostrov koncem 1.000 př.n.l. a považovali Samos za místo narození bohyně Héry. V 7. století vznikl na pozůstatcích prehistorického chrámu města blízko Pythagoria proslulý chrám zasvěcený právě Héře.

Největšího rozkvětu dosáhl ostrov v 6. století př.n.l., kdy disponoval pod vládou diktátora Polycrata významnou námořní silou a zakládal své kolonie. Z tohoto období se na ostrově do dnešních časů zachovaly pozůstatky některých významných staveb. V tomto století se na Samosu narodil proslulý matematik Pythagoras, podle jehož principů později vybudoval stavitel Eupalineios proslulý Eupalionský tunel, jeden z technických zázraků antické historie.

Od 5. století př.n.l. se ostrov postupně dostal pod nadvládu Peršanů, Makedonců, Římanů či Byzantců. Na byzantské nadvlády docházelo k útokům Gótů, Hunů a středomořských pirátů. V roce 1204 převzali ostrov Frankové a po pádu Konstantinopole (dnešního Istanbulu) jej zcela ovládli Turci. V roce 1474 byl celý ostrov zničen silným zemětřesením a byl téměř opuštěn.

V 16. století se na ostrov vrátili potomci místních obyvatel společně s Řeky z různých částí země. V té době vznikly na ostrově osady nesoucí jména míst, ze kterých se noví obyvatelé přistěhovali – dodnes např. existuje vesnice Mithilinioi, kterou založili přistěhovalci z ostrova Mitilini, tedy Lesbosu. V roce 1821 vzplála po celém Řecku Obrazekvzpoura proti turecké nadvládě. Samos se pod vedením národních hrdinů Lykogourose Logothetise a jeho spolubojovníka kapitána Stamatise na několik let osvobodil, ale v roce 1830 jej znovu ovládli Turci. V roce 1913 se ostrov stal součástí moderní řecké republiky.

 

Právě díky bohaté starověké historii nabízí ostrov několik světově unikátních památek:

 

Heraion

Je unikátní komplex antických vykopávek ležící blízko města Pythagorion. Heraion je chrám bohyně Héry, jenž byl v minulosti dvakrát větší než Parthenon v Aténách. Návštěvník se tu může prohlédnout obětní oltář bohyně, řecké lázně, zrekonstruovaný antický sloup a mnoho dalších "kamenů" starých 5000 let. Sochy z nálezů se nacházejí v muzeu v hlavním městě Samosu

Vstupné do komplexu mají dospělí za 3 eura, senioři za 2 eura a studenti si to celé mohou prohlédnout zadarmo:-)

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotolbu.

Obrazek

 

Eupalinův tunel

Jde o unikátní technické dílo z antické doby, svého druhu první na světě. Jde o tunel propočítaný přímo Pythagorem. Tunel byl kopán ze dvou stran hory a díky dokonalým matematickým propočtům se obě cesty spojily téměř uprostřed. (Odchylka byla pouze 5cm). Původně sloužil jako přívod vody do hlavního města, později také jako tajný průchod v případech obležení města. Paradoxní je, že právě díky tomuto tunelu Turci dobyli prozatím nedobytné město.

Nyní je z něj hodnotná památka, kterou si můžete projít a prohlédnout.

 

Kláštery

Po celém ostrově se nachází unikátní stavby pravoslavných klášterů, nejstarší pochází z 10. století. Většina z nich byla ale postavena ve století 16. V klášterech žijí dlouhofousí popi oblečení v modrých hábitech, kteří všechny turisty se vstřícností vítají. Klášterní komplexy si můžete projít, je ovšem potřeba mít zahalená ramena, kolena a výstřih u žen. Náboženská pravidla jsou zde velmi striktní a proto bychom je jako turisté návštěvníci měli dodržovat. Zato se však můžete podívat do pravé pravoslavné kaple, kde ze všeho zlata kolem nebudete moct spustit zrak.

Vstupné do kláštera se platí jak kde. Doporučuji si ale alespoň jedem klášter prohlédnout, stojí to za to.

ObrazekObrazek

  


Historie ostrova se odedávna spojuje hlavně s boji s Turky. Ve středověku si ostrov jako jediný z řeckých ostrovů ponechal svobodu. A to jenom proto, že podplácel turecké panovníky nejen penězi, ale i vínem a zemědělskými produkty.

V této souvisloti možná ostrov nadchne i milovníky armády a všeho, co s ní souvisí. Poblíž každého většího města se totiž nachází vojenská základna s plnou výzbrojí, auty, děly apod. naskládanými v řadě...

Poblíž Ireonu a Pythagorionu, tedy měst nejblíž Tureckému pobřeží, najdete na plážích zachovalé bunkry.. Celé to vyzařuje zvláštní atmosféru. Že by Turci chystali útok?:-)